ISO 9001

Alle våre ansatte er vant til å jobbe etter et sertifisert kvalitetssystem. Der vi hele tiden jobber for å effektivisere prosesser, og levere best mulig produkt og tjeneste, til fordel for våre kunder og også oss selv. Vi setter oss kvalitetsmål og evaluerer jevnlig våre resultater for å se hvordan vi leverer, og hvor vi kan forbedre oss.  Vi skal etterleve ISO 9001 ledelsessystem for kvalitet og bli revidert av 3-part på årlig basis. Dette danner også grunnlag for kvalitetssikring av vår sakkyndige virksomhet.

Vi ønsker våre kunder velkommen til å gjennomføre egne revisjons-besøk av selskapet, og stiller alltid tid og resurser tilgjengelig på kort varsel.