generelle salgsbetingelser

Varer kan bestilles direkte i nettbutikk, eller ved oversendt bestilling pr e-post til post@stropp.no Det er også mulig å bestille pr telefon, eller ved oppmøte i butikk/lager.


-Avvik fra disse alminnelige betingelsene må avtales skriftlig.

-Betalingsbetingelser: 14 dager fra fakturadato hvis ikke noe annet er avtalt.

-Leveringsbetingelser: EXW vår adresse

-Renteberegning ved forsinket betaling av faktura: 9,5% p.a.

-Leveringstidspunkt angitt i ordrebekreftelse er ingen garantert levering, men informerer om forventet leveringstidspunkt. Ved hasteleveringer, må dette avtales direkte med ordremottaker.

-Vi forbeholder oss rett til salgspant i de leverte varer til kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt betalt, jfr. Panteloven § 3 – 14 til 3 – 22.

-Varer tas ikke i retur før det er avtalt med selger hos oss. Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Omkostninger knyttet til en retur faktureres kunde, minimum 20% av ordrebeløp.

-Reklamerte varer kan ikke returneres for vår fraktregning uten at vårt samtykke er innhentet på forhånd.

-Ved reklamasjon, stiller vi oss ikke ansvarlig for beløp som overstiger leverte varers verdi eksklusive mva. ifølge fakturert beløp.

-Vi forbeholder oss retten til å påberope oss Force Majeure for forsinkelser ved nasjonale og internasjonale leveranser.

-Reklamasjon må gjøres innen 10 dager fra varemottak.

-Reklamerte varer og returvarer, hvor vi har akseptert returforsendelse til vårt lager, skal vi selv administrere returtransport med vår befrakter.

-Returfrakt for leverte, men ikke avbestilte, ordre/restordre betales av kunde.

-Restordre sendes automatisk etter vareankomst av varer til lager, såfremt restordren ikke er skriftlig (e-post) kansellert av kunden.

-Det kan forkomme feil pris i nettbutikken. Vi forbeholder oss retten til å justere denne til korrekt pris og informere kunde når dette oppdages.

-Vi forbeholder oss retten til å endre priser i vår nettbutikk uten nærmere varsel.