sertifisert sakkyndig virksomhet

Stropp AS er sertifisert som sakkyndig virksomhet innen fagområdet R:løse løfteredskaper, kvalifikasjonskategori S1. Denne sertifiseringen betyr at vi kan utføre årlig kontroll av løse løfteredskaper, samt sertifisere nye redskaper. Vi kan bistå med utvikling og tegning, styrkeberegninger og utarbeide dokumentasjon som kreves for å samsvarserklære nytt utstyr.  

utvikling og design

Vi benytter tegneprogrammet Autodesk Inventor som hovedverktøy for utvikling av produkter. Dette er
et 3d-modelleringsprogram som lar oss visualisere løsningen til kunde, utføre analyser av styrkekapasitet, og sette opp tegningsunderlag for produksjon. 
 

FEM-analyser er et godt verktøy for å evaluere opptredende spenningsnivå i konstruksjonene som utvikles. 

Vi har 3d-filer av mange komponenter som inngår i de produkter og redskaper vi selger. Med dette kan vi sette opp redskapene og kjøre analyser for å firsikre at redskapene vil passe som de er tiltenkt. Vi kan utarbeide riggetegninger, som er et godt hjelpeverktøy i avanserte løft, eller redskapstegninger som benyttes i f.eks opparbeidelse av bruksanvisninger.